Les primeres impressions després d’explorar la màquina tal i com ha arribat:

  1. En general presenta un bon estat i no sembla que hi hagi un desgast excessiu en cap mecanisme. La manufactura de la màquina és excel·lent. Hi ha nombrosos detalls de qualitat i no sembla que en el seu disseny s’hagi estalviat ni un ral.
  2. La maneta del carro transversal està torta (de fet l’eix està tort) possiblement a causa d’un cop fort.
  3. Hi ha una capa de pintura molt mal posada que ho empastifa tot. NO respecta el color original.
  4. El seccionador principal no és original. Se n’hi ha adaptat un altre amb una maneta de cadenat. També hi ha una mena de protector sobre el quadre elèctric. Possiblement va rebre algun tipus de cop que va trencar el seccionador i, posteriorment,es va protegir amb la vareta.
  5. S’hi ha adaptat un diposit i una bomba de taladrina amb una instal·lació elèctrica molt deficient.
  6. El cargol del carro petit té molt joc i, quan gira, té alguns punts durs en que frega.
  7. Falten alguns espàrrecs que fan de tap en els forats roscats per accessoris sobre el carro