Després que Chris Maron m’ho demanés, en aquesta nota publico la informació sobre els topalls del carro del Boley Leinen LZ4SB. La idea és que hi hagi prou detall com per a poder replicar els topalls originals. Els topalls que es documenten aquí son del tipus «normal». Alguns catàlegs antics mostres dues classes de topals. Els més sofisticats els anomenen «topalls micromètrics». En els catàlegs més moderns, aquests darrers han desaparegut.

Continua llegint

Entre altres feines de restauració, una feina fonamental en el torn Leinen és l’acabat estètic. El procés de restauració estètic és laboriós si es vol un acabat durable, fidel i de primera qualitat. Essencialment comporta les següents tasques:

  • Neteja, desoxidat i polit de les superfícies descobertes: manetes, volants, superfícies lluents, etc.
  • Preparat i repintat de les superfícies pintades originals.

Continua llegint

La foto de fàbrica del torn mostra una safata portaeines i un suport per als plànols. En fabriquem un d’idèntic a l’original. La feina de planxa, per a la que no tenim material ni eines, la fan a Làzaro Metalpress. El resultat, una vegada pintat és aquest: La safata la recobrim amb una làmina de neoprè de Plàstics Pujol.

Continua llegint

Comencem per restaurar el contrapunt, que sembla estar en prou bon estat. El contrapunt no és habitual atès que està construït de manera que en qualsevol posició s’arrepenja totalment en el suport. És una construcció típica d’algunes màquines de precisió. La fixació del contrapunt a la bancada es fa usant una palanca que actua sobre una excèntrica. La fixació de l’eix usa dues mitges llunes clàssiques. La L’ajustat entre el suport i l’eix és molt bo, especialment en l’inici.

Continua llegint

Les primeres impressions després d’explorar la màquina tal i com ha arribat: En general presenta un bon estat i no sembla que hi hagi un desgast excessiu en cap mecanisme. La manufactura de la màquina és excel·lent. Hi ha nombrosos detalls de qualitat i no sembla que en el seu disseny s’hagi estalviat ni un ral. La maneta del carro transversal està torta (de fet l’eix està tort) possiblement a causa d’un cop fort.

Continua llegint

Foto de l'autor

sBs

An unusual computer engineer working on dirty and greasy machines

Catalonia