Per diverses raons, necessitava fer uns forats de diàmetres no convencionals en uns eixos. Al taller hi ha un utillatge universal Reglus per aquest tipus de feines, però no hi havia les guies de la mida escaient. Aquest article explica com es van fer unes guies de foradar a mida per l’utillatge Reglus.

Continua llegint

Foto de l'autor

sBs

An unusual computer engineer working on dirty and greasy machines

Catalonia