En aquesta entrada comento el desmuntat de la consol de la fresadora i l’estructura dels mecanismes d’avenç automàtic. En especial el bloc d’engranatges que alimenta els avenços i l’embragatge de seguretat.

Treure el carro X

La primera tasca consisteix a treure el carro X. Només cal afluixar la grapa que prem la femella del cargol d’avançament, treure la caixa de la maneta de l’esquerra i treure d’una tirada tot el cargol d’avançament per l’esquerra.

Ara es pot treure el carro afluixant el regle i amb l’ajuda del ternal:

Alguns elements de la consola

Amb el carro fora, desmuntem alguns elements de la consola. Se separa la caixa de la maneta d’avenços per que no faci nosa. També la tapa de l’embragatge de seguretat, que deixa al descobert la transmissió dels avenços (a la dreta, l’embragament):

També es treu la tapa frontal d’alumini que protegeix els engranatges interns dels avenços. És interessant per que la tapa conté part del circuït de lubricació centralitzada de la consola:

El següent pas és treure la consola sencera amb el ternal. Surt sense massa problemes:

Cal anar acompanyant amb l’avenç Z i anar amb compte amb l’arbre dels avenços que surt de la caixa dels avenços que hi ha a la safata.

La caixa dels avenços

A la safata de la màquina hi ha una caixa amb forma de cilindre que cobreix alguns engranatges dels avenços. A més del canvi de direcció (de horitzontal a vertical), aquest bloc d’engranatges garanteix:

  1. Un sentit de gir de l’arbre de transmissió sempre igual independentment de com gira el motor.
  2. La prioritat de gir pel motor d’avenços ràpids

Essencialment s’aconsegueix amb un mecanisme enginyós: uns engranatges muntats sobre uns cadells de corrons amb sentit de gir oposat.

Es reposen la junta v-ring i les tòriques del circuït de lubricació.

La transmissió dels avenços

La potència pels avenços arriba a la taula per una barra que mou un parell d’engranatges el darrer dels quals és solidari amb un visenfí que transmet el moviment als mecanismes interns de la consola. Seguidament es pot veure tant desmuntat com muntat el paquet format pels coixinets i el primer engranatge del sistema. El paquet es fixa amb un vis sobre els anells separadors dels coixinets.

El segon engranatge està muntat sobre un embragatge de seguretat i és solidari amb un visenfí.

L’embragatge de seguretat es basa en un seguit de boles pressionades per molles que, generalment, volten solidàries amb l’engranatge però que poden lliscar sorollosament si s’excedeix el parell pel que està dissenyat. La següent imatge mostra el mecanisme explosionat:

És interessant notar el fet que l’eix és foradat i el travessa una metxa de llana crua per la qual ascendeix l’oli que es diposita en al zona del fons de l’eix. La idea és que mantingui la lubricació per capilaritat. No és gens evident la efectivitat del disseny. Les referències sobre engreixadors per capil·laritat donen una capacitat d’ascensió d’uns 40mm, que és pobra per la llargada de l’eix. Per substituïr la metxa, s’han buscat metxes de llana no tractada específica per a engreixadors per capil·laritat. Se n’han trobat a Heritage steam supplies.

El muntatge de l’embragatge després de netejar-lo, que semblava delicat, no ha suposat massa complicacions:

Desmuntar el nonius de l’eix Z

El paquet del nonius i la maneta de l’eix Z és sofisticat. Per facilitar el desmuntatge amb l’extractor ens hem ajudat d’un parell de brides de cremallera i un topall com mostren les següents fotos:

En la següent foto es veu el coixinet del nònius i el fiador amb la molla de pressió:

Finalment es pot observar l’explosionat del bloc del nònius. Ben sofisticat per ser un nònius:

La palanca de comandament

La palanca que serveis per comandar els avenços és un mecanisme enginyós tancant dins d’una caixa i connectat als diferents embragatges almenats de la consola. Dins la caixa, un sistema transforma els moviments de la palanca en rotacions parcials d’engranatges que serviran per moure els embragatges interns. A més, el mecanisme evita que es puguin activar simultàniament els dos avenços (Z i X) i implementa els topalls de seguretat que desconnecten la marxa si s’arriba al final de carrera. Es neteja i lubrica de nou tot el mecanisme: