Després que Chris Maron m’ho demanés, en aquesta nota publico la informació sobre els topalls del carro del Boley Leinen LZ4SB. La idea és que hi hagi prou detall com per a poder replicar els topalls originals.

Els topalls que es documenten aquí son del tipus «normal». Alguns catàlegs antics mostres dues classes de topals. Els més sofisticats els anomenen «topalls micromètrics». En els catàlegs més moderns, aquests darrers han desaparegut.

El conjunt el formen un parell de topalls. El de l’esquerra té un trau que permet pel que llisca la protecció de la guia. Seguidament, hi trobareu algunes figures i finalment un esbós dimensionat del topall de l’esquerra. El de la dreta és simètric.

Primer, algunes imatges generals on es veuen els topalls en el seu lloc:

Topalls del Boley-Leinen LZ4SB in-situ
Topalls Boley-Leinen LZ4SB in-situ
Topalls Boley-Leinen LZ4SB in-situ

A cotinuació, algunes imatges detallades del topall de l’esquerra, incloses unes fotografies explosionades:

Detall del topall del Boley-Leinen LZ4SB
Detall del topall del Boley-Leinen LZ4SB
Detall del topall del Boley-Leinen LZ4SB
Vista explosionada del topall del Boley-Leinen LZ4SB (A)
Vista explosionada del topall del Boley-Leinen LZ4SB (B)

Finalment, un esbós dimensionat a ma alçada del topall de l’esquerra:

Plànol acotat del topall del Boley-Leinen LZ4SB (A)
Plànol acotat del topall del Boley-Leinen LZ4SB (B)

Did you find it useful?