La foto de fàbrica del torn mostra una safata portaeines i un suport per als plànols. En fabriquem un d’idèntic a l’original. La feina de planxa, per a la que no tenim material ni eines, la fan a Làzaro Metalpress. El resultat, una vegada pintat és aquest:

La safata la recobrim amb una làmina de neoprè de Plàstics Pujol.