Comencem per restaurar el contrapunt, que sembla estar en prou bon estat. El contrapunt no és habitual atès que està construït de manera que en qualsevol posició s’arrepenja totalment en el suport. És una construcció típica d’algunes màquines de precisió. La fixació del contrapunt a la bancada es fa usant una palanca que actua sobre una excèntrica. La fixació de l’eix usa dues mitges llunes clàssiques. La L’ajustat entre el suport i l’eix és molt bo, especialment en l’inici. Després de desmuntar-lo íntegrament:

Una vegada desmuntat s’observen alguna petita anomalia. Especialment hi ha un cert desgast en la zona en la que les femelles d’ajustatge freguen sobre el seu recolzament. És el punt on es fa pressió quan, per exemple, es pressiona contra la peça que es mecanitza. De moment apuntarem aquest detall a la llista de “pendents” i ja l’abordarem més endavant.

Procedim a netejar amb cura les parts metàliques. Seguim la següent tècnica per no malmetre cap de les marques originals com ara les rugositats del mecanitzat original de les peces:

  1. Desengreixat amb barreja de gasoli+gasolina a parts iguals.
  2. Neteja de les superfícies oxidades amb vinagre ( amb cura) i l’ajuda de draps i, ocasionalment, llana d’acer molt fina.
  3. Aplicació d’oli blanc (tipus WD40) per protegir.
  4. En les peces que sigui necessari un millor acabat usem pasta de polir aplicada amb disc de cotó. En una primera aplicació pasta de desbast fi i, després, amb un disc diferent, pasta d’acabat.

Després passem a endreçar el tema pintura. Eliminem la pintura sobreposada amb paper de vidre groller. Apliquem una imprimació sintètica de qualitat que suporti la capa d’acabat. Apliquem pastes i les rebaixem. Al final fem un polit fi a consciència. Apliquem esmalt de poliuretà de dos components, que és notablement resistent i ens ha donat molt bon resultat en altres restauracions.

El subministrador de productes de pintura és Torrents Autocolor. La pintura es tria del color RAL 7031 , després de comprovar el color original. La pintura s’ha de tintar exprofeso  amb una màquina tintomètrica. Després d’aplicar a brotxa la capa d’acabat i montar el contrapunt de nou: