El torn ha arribat, com és habitual, sense cap tipus de documentació. En alguns llocs de la xarxa hi ha còpies parcials de documentacions d’altres torns similars.

Unes converses amb Tony de lathes.uk acaben amb la compra d’un set de documents per al torn Leinen LZ4S, que no és exactament la mateixa màquina. El tracte amb Tony és perfecte i envia una còpia del manual i, a més, un catàleg d’accessoris, un full de verificació en el que apareixen les toleràncies de fàbrica d’un torn similar i un catàleg original. Tot plegat enquadernat. Una documentació fantàstica.

Les diferències entre la màquina de la documentació i la que estem restaurant són diverses. Essencialment la màquina que restaurem:

  • Té un coll DIN 55022 número 4
  • Té una maneta graduada en l’avanç del carro
  • Te els coixinets del capçal són de corrons en comptes de bronze.

Després de veure si algú en algún fòrum tenia el manual exacte del model es va contactar amb FKW-Kilgenstein , que ofereixen recanvis d’aquest tipus de màquines. Després de parlar amb ells van fer arribar un manual (en alemany) corresponent al model precís que ens ocupa.